Sách kỹ năng Nói ít lại làm nhiều hơn

51,000VND

Sách Nói ít lại làm nhiều hơn
Quyển sách “Nói ít lại làm nhiều hơn” được viết nên bởi kinh nghiệm đúc kết của tác giả, nhằm giúp cho độc giả biết cách quán triệt tư tưởng, nói ít làm nhiều, cũng như việc tập trung vào xử lí và giải quyết vấn đề hơn là việc suy nghĩ quá nhiều.
Vì thế bí quyết để tạo ra một tương lai tươi đẹp cho bản thân là phát triển những thói quen mới để có thể trở thành hình mẫu bạn mong muốn và đạt được mục tiêu của chính bạn.