Networking – Kỹ Năng Mềm Quan Trọng Nhất

75,000VND

Một số bạn trong nghề kinh doanh song vẫn không nắm vẫn lý thuyết lẫn thực nghiệm cách để triển khai mạng lưới mối quan hệ của mình như thế nào. Thì quyển sách Networking – Kỹ Năng Mềm Quan Trọng Nhất một lần nữa giúp bạn hệ thống bài bản cách xây dựng và giữ networking, bất cứ người làm kinh doanh nào cũng cần học hỏi.

𝐐𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟎𝟎𝐤

Danh mục: