Combo Nói Ít Lại Làm Nhiều Hơn & Tôi Tương Lai Và Thế Giới

175,000VND

Combo sách:  Đặt hàng online được tặng thêm quà

Tôi, Tương lai & Thế giới: nên là cuốn sách đầu giường cho các bạn trẻ, các nhà giáo dục, kể cả những nhà khởi nghiệp và những người làm chính sách để có sự chuẩn bị và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi cơn sóng thần Cách mạng công nghiệp 4.0 tràn đến.

Nói Ít Lại, Làm Nhiều Hơn: Mỗi người chúng ta đang không ngừng phát triển theo quan điểm của riêng mình. Bằng cách thiết lập những thói quen và kỹ năng cần thiết, bạn có thể trở thành bất kỳ người nào mà bạn muốn. Giới hạn không thật sự tồn tại, ngoại trừ những giới hạn bạn tự đặt ra cho chính mình.