Combo 2 tập Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới

78,000VND

Mỗi người trong chúng ta đều là một nhà kinh doanh, dù ta thuộc ngành nghề nào. Bởi vì quan trọng nhất là ta phải tiếp thị được bản thân mình cho chính mình, chỉ khi đó ta mới tìm được hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn. Hãy đọc thật cẩn thận, tiếp thu và lưu từng chi tiết trong cuốn sách này, và nó sẽ giúp bất cứ người nào trở thành nhà kinh doanh tài ba nhất.

𝐐𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝙗𝙤̣̂ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙣𝙖̀𝙮 𝙡𝙖̀ 1 𝙗𝙪́𝙩 𝙩𝙧𝙞 𝙖̂𝙣

Danh mục: