Combo 2 cuốn: Kích Hoạt Tài Năng Bán Hàng, Nghệ Thuật Bán Hàng Của Người Do Thái

103,500VND

Không chỉ riêng gì người Việt Nam mà đâu đâu cũng xuất hiện nhiều hạng người luôn cho rằng kinh doanh là điều gì quá khó khăn với họ, khiến họ tự tạo “hệ miễn dịch” với công cuộc thử bán hàng. Họ chấp nhận làm thêm các công việc tay chân chỉ vì không tự tin mình có khả năng bán hàng. Tuy nhiên nếu nói một cách rõ ràng và thẳng thắng nếu cho rằng sức lao động cũng là một dạng hàng hóa, thì bản thân mỗi người chúng ta đều ít nhất trong đời đôi ba lần đã tự định giá và bán “sản phẩm này” cho ông chủ thuê chúng ta.

𝐐𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟎𝟎𝐤

Danh mục: