Combo 2 cuốn: Đối Nhân Khéo – Xử Thế Hay & Networking – Kỹ Năng Mềm Quan Trọng Nhất

142,000VND

Combo 2 quyển sách hay này lần lượt giúp chúng ta chinh phục lòng người, đắc nhân tâm, lại phù hợp với hoàn cảnh từng người. Đồng thời từ đó xây dựng mạng lưới mối quan hệ rộng rãi, thúc đẩy quá trình kinh doanh phát triển thịnh vượng và thành công hơn.

𝐐𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟎𝟎𝐤