45 giây tạo nên thay đổi – thấu hiểu tiếp thị mạng lưới

49,000VND

Giới kinh doanh vẫn có câu hay ho rằng: “Muốn đi nhanh thì đi một mình. Còn muốn đi xa cần đi với đồng đội”, cho nên nếu bạn đã biết về ý nghĩa câu nói này thì những bài học trong quyển sách sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về tiếp thị mạng lưới đồng thời đẩy mạnh tốc độ phát triển thương hiệu cũng như doanh số thực bán.
𝐐𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟎𝟎𝐤

Danh mục: