Khách hàng đến mua hàng tại THẢO HOME sẽ được đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua sản phẩm. (Chỉ đổi trả nếu lỗi xuất phát từ nhà sản xuất)

Sản phẩm được đổi phải còn nguyên nhãn mác, chưa qua sử dụng, giặt ủi, không hư hỏng.

Khách hàng đến đổi hàng phải mang theo hóa đơn có ghi sản phẩm cần đổi trên đó.

Chương trình áp dụng cho khách mua hàng tại cửa hàng và online. 

Lưu ý:

Sản phẩm đổi có giá trị tương đương hoặc lớn hơn giá trị sản phẩm cần đổi.

Sản phẩm trong chương trình khuyến mãi miễn đổi trả lại.

Mỗi sản phẩm chỉ áp dụng đổi 1 lần